Fauna

Jumlah spesies fauna di kawasan TNMT sebanyak 223 jenis burung, 8 diantaranya jenis endemik spesies dan 23 endemik sub spesies dan 23 jenis mamalia. Selain spesies burung terdapat 7 spesies kupu-kupu endemik Sumba, dari sebanyak 57 spesies teridentifikasi, terdapat 4 spesies reptil dan 2 spesies amfibi endemik.
Julang Sumba
Kakatua jambul-jingga
Beberapa spesies fauna endemik antara lain : Kakatua jambul-jingga (Cacatua sulphurea citrinocristata), Julang Sumba (Aceros everitti), Punai Sumba (Treron teysmanii), Punggok wengi (Ninox rudolfi), burung hantu Sumba (Ninox sumbaensis), Sikatan Sumba (Myzomela erythocephala), Burung Madu Sumba (Nectariana buettikoferi), Walik rawamanu (Ptilinopus dohertyi) sedangkan dari jenis mamalia adalah Rusa timor (Cervus timorensis). Beberapa satwa umum penghuni hutan lainnya diantaranya kera (Macaca carius), Babi hutan (Sus vitatus), Ayam hutan (Gallus galus) dan ular sanca (Python reticulatus).
Lokasi pesebaran fauna sebagai habitat burung endemik ada di kawasan hutan Desa Manurara, Tanamodu, Konda Maloba, Umbulangang, Padiratana, Watumbelar dan Umamanu.